title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันแม่แห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยนายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้มอบหมายให้ข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างในสังกัดฯ สำนักงานทางหลวงที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 ในเวลา 07.00 น. ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ต่อมาในเวลา 08.00 น. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  และในเวลา 17.00 น. เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการมาหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีดังกล่าว