title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9
ลงวันที่ 16/10/2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 นำโดย นายธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 1, นายวิทวัส หล่อโชติอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด  ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 นายชยุธ โลหกิจ เนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9


'