title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ประจำเดือนมิ.ย.62
ลงวันที่ 28/06/2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30น.สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยนายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)ได้มอบหมายให้ข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ทุกวัที่ 28 ของทุกเดือนตลอดทั้งปี เวลา 16.00 น. โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดมณีวนาราม คำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


'