title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ลงวันที่ 11/07/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยนายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้มอบหมายให้ข้าราชการ,พนักงานราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


'