title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันพ่อแห่งชาติ ปี 62
ลงวันที่ 05/12/2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) โดย นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ได้มอบหมายข้าราชการ,พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ตามกำหนดเวลาดังนี้

-  เวลา 07.00 น.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ มณฑลทุ่งศรีเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี

-  เวลา 09.00 น.ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

-  เวลา 10.00 น.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ตลิ่งริมแม่น้ำมูล ด้านหลังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

-  เวลา 15.00 น.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ณ หอแก้วโกเมน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562”


'