title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 44-9224-13-1 22/02/2562 630/B/30/62/41 สำนักงานทางหลวงที่ 9
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 44-9897-17-7 22/02/2562 630/B/30/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 9
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 44-9077-13-6 22/02/2562 630/B/30/62/39 สำนักงานทางหลวงที่ 9
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 44-9634-14-2 22/02/2562 630/B/30/62/38 สำนักงานทางหลวงที่ 9
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 21/02/2562 630/40/62/33 สำนักงานทางหลวงที่ 9
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ 02/01/2562 630/-/62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 9
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 10-6375-91-1 20/02/2562 630/B/-/62/37 สำนักงานทางหลวงที่ 9
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหัวเจาะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 10-6374-91-0 20/02/2562 630/B/-/62/36 สำนักงานทางหลวงที่ 9
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 12/02/2562 630/60/62/32 สำนักงานทางหลวงที่ 9
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่องดีเซล จำนวน 90 ลิตร 06/02/2562 630/30/62/3 สำนักงานทางหลวงที่ 9
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 47 รายการ 12/02/2562 630/B/30/62/35 สำนักงานทางหลวงที่ 9
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 46 รายการ 12/02/2562 630/B/30/62/34 สำนักงานทางหลวงที่ 9
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 31-6183-91-7 07/02/2562 630/B/-/62/33 สำนักงานทางหลวงที่ 9
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานทางหลวงที่ 9 04/02/2562 630/B/70/62/32 สำนักงานทางหลวงที่ 9
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ รถหมายเลข 41-5086-79-8 23/01/2562 630/B/30/62/28 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 361 ถึง 375 จาก 403 รายการ