title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 19 รายการ ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะงานเงินทุนฯ 23/01/2562 630/B/30/62/30 สำนักงานทางหลวงที่ 9
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะ จำนวน 27 รายการ รถหมายเลข 31-6183-91-7 23/01/2562 630/B/30/62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 9
378 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.5+500-กม.6+300 ปริมาณ 1 แห่ง 13/02/2562 ศก.2/28/2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 55 รถหมายเลข 31-5130-80-8 10/01/2562 630/B/30/62/27 สำนักงานทางหลวงที่ 9
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 64-6007-95-3 10/01/2562 630/B/-/62/25 สำนักงานทางหลวงที่ 9
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ รถหมายเลข 31-5130-80-8 10/01/2562 630/B/-/62/26 สำนักงานทางหลวงที่ 9
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 34 รายการ รถหมายเลข 25-6768-04-0 04/01/2562 630/B/30/62/21 สำนักงานทางหลวงที่ 9
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 18 รายการ รถหมายเลข 25-6768-04-0 04/01/2562 630/B/-/62/22 สำนักงานทางหลวงที่ 9
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 28 รายการ รถหมายเลข 44-8718-08-8 04/01/2562 630/B/30/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 9
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 61-6010-94-5 28/12/2561 630/B/30/62/20 สำนักงานทางหลวงที่ 9
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ รถหมายเลข 64-6007-95-3 28/12/2561 630/B/30/62/18 สำนักงานทางหลวงที่ 9
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ รถหมายเลข 82-6072-02-5 28/12/2561 630/B/30/62/19 สำนักงานทางหลวงที่ 9
388 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 27/12/2561 สทล.9.1/พ.4/62/1 สำนักงานทางหลวงที่ 9
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 คัน 11/12/2561 630/-/62/16 สำนักงานทางหลวงที่ 9
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 23/11/2561 630/40/62/16 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 376 ถึง 390 จาก 403 รายการ