title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 13 รายการ รถหมายเลข 44-8872-08-7 29/05/2563 630/B/30/63/77 สำนักงานทางหลวงที่ 9
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-8872-08-7 29/05/2563 630/B/-/63/78 สำนักงานทางหลวงที่ 9
33 ขายทอดตลาดรถยนต์ตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 3 คัน 18/06/2563 สทล.9.1/พ.4/63/6 สำนักงานทางหลวงที่ 9
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 21-6647-17-1 จำนวน 1 รายการ 22/05/2563 630/B/-/63/74 สำนักงานทางหลวงที่ 9
35 ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 คัน 16/06/2563 สทล.9.1/พ.4/63/5 สำนักงานทางหลวงที่ 9
36 ขายทอดตลาดรถเกลี่ย จำนวน 1 คัน 10/06/2563 สทล.9.1/พ.4/63/4 สำนักงานทางหลวงที่ 9
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-8995-11-4 30/04/2563 630/B/30/63/71 สำนักงานทางหลวงที่ 9
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 30/04/2563 630/B/-/63/73 สำนักงานทางหลวงที่ 9
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 27 รายการ รถหมายเลข 64-6007-95-3 30/04/2563 630/B/30/63/72 สำนักงานทางหลวงที่ 9
40 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2563 30/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ รถหมายเลข 61-6010-94-5 29/04/2563 630/B/30/63/70 สำนักงานทางหลวงที่ 9
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ รถหมายเลข 31-5123-80-9 22/04/2563 630/B/-/63/69 สำนักงานทางหลวงที่ 9
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 49 รายการ รถหมายเลข 31-5123-80-9 22/04/2563 630/B/30/63/68 สำนักงานทางหลวงที่ 9
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-8915-08-2 17/04/2563 630/B/-/63/65 สำนักงานทางหลวงที่ 9
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-9897-17-7 17/04/2563 630/B/30/63/67 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 31 ถึง 45 จาก 403 รายการ