title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 13 รายการ รถหมายเลข 21-6491-15-9 17/03/2563 630/B/-/63/39 สำนักงานทางหลวงที่ 9
62 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงอำนาจเจริญทางหลวงหมายเลข202ตอนสะพานคลองลำเซ-ปทุมราชวงศาระหว่าง กม.309+830-กม.313+780ปริมาณงาน1แห่ง 07/05/2563 คค06125/พ.1/e/34/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
63 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 บนทางหลวงหมายเลข 2111 ตอนโพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.30+950-กม.36+400 (เป็นตอนๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค06125/พ.1/e/33/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
64 ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์-กันทรารมย์ระหว่าง กม.1+200-กม.3+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 คค06125/พ.1/e/32/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
65 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ระหว่าง กม .364+020-กม.364+498 (แยกนากระแซง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/04/2563 คค06125/พ.1/e/31/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
66 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.286+200-กม.287+867 ปริมาณ 1.667 กม. 07/04/2563 คค06125/พ.1/e/30/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
67 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.4+904-กม.5+800 ปริมาณงาน 1.792 กม. 07/04/2563 คค06125/พ.1/e/29/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
68 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.31+550-กม.33+545 ปริมาณงาน 1.995 กม. 07/04/2563 คค06125/พ.1/e/28/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
69 ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2086 บ้านด่าน-เมืองน้อย ระหว่าง กม.26+315-กม.30+315 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค06125/พ.1/e/26/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
70 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนขุขันธ์-แยกโคกตาลระหว่าง กม.2+950-กม.4+700ปริมาณ 1 แห่ง 07/04/2563 คค06125/พ.1/e/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
71 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ2563โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหารระหว่างกม.64+450-กม.65+700(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง 03/04/2563 คค06125/พ.1/e/24/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
72 ประจำปีงบประมาณ2563กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่1ทางหลวงหมายเลข231ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีระหว่างกม.37+985-กม.39+565ปริมาณงาน1แห่ง 08/04/2563 คค06125/พ.1/e/22/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
73 ประจำปี 2563 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางกาจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 บนทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง -เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.59+745-กม.62+600 (เป็นตอนๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 คค06125/พ.1/e/25/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
74 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2563 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ บนทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.88+600-กม.89+354 รวมบริเวณทางแยก ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 คค06125/พ.1/e/20/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
75 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ-เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.204+800-กม.206+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 คค06125/พ.1/e/17/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 61 ถึง 75 จาก 403 รายการ