title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโรงงาน เพื่อใช้ในส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จำนวน 29 รายการ 12/02/2563 630/B/30/62/33 สำนักงานทางหลวงที่ 9
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 28/11/2562 630/40/63/15 สำนักงานทางหลวงที่ 9
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 17/12/2562 630/45/63/18 สำนักงานทางหลวงที่ 9
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอร์ 95 จำนวน 1 รายการ 04/11/2562 630/35/63/4 สำนักงานทางหลวงที่ 9
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 11/06/2562 630/60/62/62 สำนักงานทางหลวงที่ 9
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 6 รายการ 12/12/2562 630/30/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 9
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 11/11/2562 630/-/63/10 สำนักงานทางหลวงที่ 9
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 05/11/2562 630/40/63/5 สำนักงานทางหลวงที่ 9
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 31/10/2562 630/40/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 9
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 13/11/2562 630/40/63/11 สำนักงานทางหลวงที่ 9
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 61-6010-94-5 จำนวน 6 รายการ 28/01/2563 630/B/-/63/31 สำนักงานทางหลวงที่ 9
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 25-6340-91-3 28/01/2563 630/B/-/62/32 สำนักงานทางหลวงที่ 9
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6145-97-3 จำนวน 11 รายการ 16/01/2563 630/B/-/63/30 สำนักงานทางหลวงที่ 9
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6145-97-3 จำนวน 61 รายการ 16/01/2563 630/B/30/63/29 สำนักงานทางหลวงที่ 9
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6704-08-4 14/01/2563 630/B/-/63/26 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 91 ถึง 105 จาก 403 รายการ