title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6704-08-4 จำนวน 59 รายการ 14/01/2563 630/B/30/63/24 สำนักงานทางหลวงที่ 9
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเช็คระบบไฟฟ้า กล่องควบคุมเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-9252-13-5 จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 630/B/-/63/27 สำนักงานทางหลวงที่ 9
108 รายงานผลการจำหน่ายแบตเตอรี่เก่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 27/12/2562 คค06125/พ.1/157/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
109 ขายทอดตลาดต้นไม้สัก จำนวน 1 ต้น 19/12/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 41-6064-96-0 จำนวน 4 รายการ 18/12/2562 630/B/30/63/23 สำนักงานทางหลวงที่ 9
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 23+6014-93-1 จำนวน 7 รายการ 18/12/2562 630/B/30/63/22 สำนักงานทางหลวงที่ 9
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้กับเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียน สำนักงานทางหลวงที่ 9 จำนวน 18/12/2562 630/B/35/63/21 สำนักงานทางหลวงที่ 9
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-8915-08-2 13/12/2562 630/B/30/63/19 สำนักงานทางหลวงที่ 9
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 64-6007-95-3 29/11/2562 630/B/30/63/17 สำนักงานทางหลวงที่ 9
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 82-6104-10-8 จำนวน 4 รายการ 06/12/2562 630/B/30/63/18 สำนักงานทางหลวงที่ 9
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถหมายเลข 25-6334-91-5 22/11/2562 630/B/-/63/15 สำนักงานทางหลวงที่ 9
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 25-6334-91-5 จำนวน 50 รายการ 22/11/2562 630/B/30/63/14 สำนักงานทางหลวงที่ 9
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 15-6032-91-3 21/11/2562 630/B/-/63/13 สำนักงานทางหลวงที่ 9
119 เทสสสสส 20/11/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-9897-17-7 12/11/2562 630/B/30/63/10 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 106 ถึง 120 จาก 403 รายการ