title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25/11/2565 ถึง 31/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นิติกร พนักงานธุรการ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
2 ประกาศรับสมัคร 05/11/2565 ถึง 30/11/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร พนักงานธุรการ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
3 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 21/07/2565 ถึง 19/07/2567 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 05/07/2565 ถึง 31/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/06/2565 ถึง 01/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
6 ประกาศรับสมัคร 08/06/2565 ถึง 30/06/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
7 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 18/01/2565 ถึง 13/01/2567 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
8 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 22/12/2564 ถึง 15/12/2566 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20/12/2564 ถึง 28/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 03/12/2564 ถึง 15/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22/11/2564 ถึง 01/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2
12 ประกาศรับสมัคร 18/11/2564 ถึง 01/12/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
13 ประกาศรับสมัคร 08/11/2564 ถึง 26/11/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 08/11/2564 ถึง 22/11/2564 ประกาศประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27/10/2564 ถึง 31/12/2564 เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป