title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
อทล.ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักบริหารบำรุงทาง สำนักแผนงาน กรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตาม การฟื้นฟูปรับปรุงแก้ไขเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมา และการพัฒนาเส้นทางโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) และสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)? โดยมีนายชยุธ โลหกิจ ผส.ทล.9 และนายชัยธวัช พรหมวิชัย ผส.ทล.8 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)?
title
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 24

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยนายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 24 (หาดสวนยา) ตอน วารินชำราบ - อุบลราชธานี (เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี) เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางอย่างใกล้ชิด ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ