title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) โดย นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ได้มอบหมายข้าราชการ,พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ตามกำหนดเวลาดังนี้ -  เวลา 06.00น.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี -  เวลา 08.30 น.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ  บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี -  เวลา 17.00น.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
title
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) โดย นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ได้มอบหมายข้าราชการ,พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ตามกำหนดเวลาดังนี้ -  เวลา 06.00น.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ มณฑลทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี -  เวลา 12.30 น.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ  หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี -  เวลา 17.00น.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี