title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข2085ตอนกันทรลักษ์-กันทรารมย์ตอน1ระหว่างกม.1+000-กม.3+000 ปริมาณงาน1แห่ง 15/05/2566 ศก.2/44/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหารระหว่างกม.58+700-กม.62+300(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง 15/05/2566 ศก.2/43/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2ทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่างกม.58+700-กม.62+300(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง 17/03/2566 คค06125/พ.1/e/66/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1ทางหลวงหมายเลข23ตอนเขื่องใน-อุบลราชธานีตอน1ระหว่างกม.260+150-กม.261+935ปริมาณงาน1แห่ง 17/03/2566 อบ.1/25/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข226ตอนลำน้ำชี-บ้านพม่า ตอน 2ระหว่างกม.162+460-กม.163+600ปริมาณงาน1แห่ง 17/03/2566 สร.108/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข2085ตอนกันทรลักษ์-กันทรารมย์ตอน1ระหว่างกม.1+000-กม.3+000ปริมาณงาน1แห่ง 17/03/2566 คค06125/พ.1/e/67/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข2373ตอนโนนสำนัก-ดอนไม้งามระหว่างกม.11+363-กม.16+050ปริมาณงาน1แห่ง 16/03/2566 คค06125/พ.1/e/65/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่างกม.0+950-กม.2+775ปริมาณงาน1แห่ง 16/03/2566 คค06125/พ.1/e/62/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข2086ตอนเมืองน้อย-กันทรารมย์ระหว่างกม.103+500-กม.107+125ปริมาณงาน1แห่ง 16/03/2566 คค06125/พ.1/e/64/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข2083ตอนหัวช้าง-สะเดาระหว่างกม.16+000-กม.22+710(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง 16/03/2566 คค06125/พ.1/e/63/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2ทางหลวงหมายเลข24ตอนเดชอุดม-วารินชำราบตอน2ระหว่างกม.412+975-กม.415+200ปริมาณงาน 1แห่ง 15/03/2566 อบ.2/48/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข220ตอนศรีสะเกษ-วังหินระหว่างกม.2+625-กม.5+625ปริมาณงาน1แห่ง 29/12/2565 คค06125/พ.1/e/60/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1ทางหลวงหมายเลข2049ตอนม่วงสามสิบ-พนาระหว่างกม.18+300-กม.19+400ปริมาณงาน1แห่ง 07/12/2565 อบ.1/23/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข220ตอนศรีสะเกษ-วังหินระหว่างกม.2+625-กม.5+625ปริมาณงาน1แห่ง 17/11/2565 คค06125/พ.1/e/58/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1ทางหลวงหมายเลข2049ตอนม่วงสามสิบ-พนาระหว่างกม.18+300-กม.19+400ปริมาณงาน1แห่ง 08/11/2565 คค06125/พ.1/e/57/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 211 รายการ