title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข220ตอนศรีสะเกษ-วังหินระหว่างกม.2+625-กม.5+625ปริมาณงาน1แห่ง 17/11/2565 คค06125/พ.1/e/58/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1ทางหลวงหมายเลข2049ตอนม่วงสามสิบ-พนาระหว่างกม.18+300-กม.19+400ปริมาณงาน1แห่ง 08/11/2565 คค06125/พ.1/e/57/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข226ตอนห้วยทับทัน-ศรีสะเกษระหว่างกม.270+290-กม.271+989ปริมาณงาน1แห่ง 31/10/2565 คค06125/พ.1/e/56/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข294ตอนทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษระหว่างกม.3+000-กม.5+200ปริมาณงาน1แห่ง 28/10/2565 คค06125/พ.1/e/55/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2566งานฟื้นฟูทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข221ตอนศรีสะเกษ-ภูเงินระหว่างกม.2+000-กม.4+820(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง 27/10/2565 คค06125/พ.1/e/54/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี2566กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1บนทางหลวงหมายเลข226ตอนศรีสะเกษ-ห้วยขะยุงตอน4ระหว่างกม.303+375-กม.312+910(เป็นตอน ๆ)ปริมาณงาน 3 แห่ง 25/10/2565 คค06125/พ.1/e/53/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี2566สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกันบนทางหลวงหมายเลข24ตอนหัวช้าง-แยกการช่างตอน2ที่บริเวณกม.301+551ปริมาณงาน1แห่ง 10/10/2565 คค06125/พ.1/e/52/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 โครงการเพื่อประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี2566กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกันสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2บนทางหลวงหมายเลข24ตอนแยกการช่าง-นากระแซงตอน2ที่บริเวณกม.326+538ปริมาณงาน1แห่ง 10/10/2565 คค06125/พ.1/e/51/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี2566กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกันสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1บนทางหลวงหมายเลข231ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีระหว่างกม.3+569-กม.3+820ปริมาณงาน1แห่ง 10/10/2565 คค06125/พ.1/e/50/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2079ตอนรัตนบุรี-ห้วยจริงระหว่างกม.5+085-กม.8+685และกม.17+120-กม.21+085ปริมาณงาน2แห่ง 06/10/2565 คค06125/พ.1/e/48/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2566งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข24ตอนจรอกใหญ่-กระเทียม ตอน2ระหว่างกม.176+095-กม.177+675และกม.179+655-กม.185+100RT.ปริมาณงาน80,415ตร.ม. 06/10/2565 คค06125/พ.1/e/49/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2566งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข24ตอนกระเทียม-ห้วยสำราญตอน4ระหว่างกม.248+850-กม.253+600RT.ปริมาณงาน54,560ตร.ม. 06/10/2565 คค06125/พ.1/e/47/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2334ตอนจอมพระ-ศรีขรภูมิระหว่างกม.10+000-กม.12+650และกม.17+550-กม.23+000ปริมาณงาน2แห่ง 06/10/2565 คค06125/พ.1/e/46/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2566งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2ทางหลวงหมายเลข217ตอนสว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ระหว่างกม.31+540-กม.34+875ปริมาณงาน68,002ตร.ม. 28/09/2565 คค06125/พ.1/e/23/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2566งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2ทางหลวงหมายเลข217ตอนวารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหารระหว่างกม.25+400-กม.28+735ปริมาณงาน67,343.40ตร.ม. 27/09/2565 คค06125/พ.1/e/14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 198 รายการ