title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/11/2565 อทล.ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วม
2 20/10/2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 24
3 19/10/2565 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วม
4 19/10/2565 อำนวยความสะดวกรถรับ-ส่ง ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
5 18/10/2565 มอบยารักษาน้ำกัดเท้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
6 18/10/2565 อัปเดตสถานการณ์ภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 231
7 18/10/2565 บริการรับ-ส่งประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
8 12/10/2565 อำนวยความสะดวกรถรับ-ส่ง ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
9 12/10/2565 อัปเดตการวางกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันน้ำท่วม
10 10/10/2565 รถบริการสำนักงานทางหลวงที่ 9 รับ-ส่ง ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
11 09/10/2565 ผู้ร่วมสนับสนุนบริจาคอาหารและน้ำดื่ม
12 09/10/2565 อัปเดตสถานการณ์ภัยพิบัติ การวางกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันน้ำท่วม
13 09/10/2565 รถบริการรับ-ส่ง ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
14 09/10/2565 อัปเดตสถานการณ์ภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 231
15 08/10/2565 รถบริการอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม