title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 08/04/2564 เปิดให้บริการชั่วคราวมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว
2 30/03/2564 อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟ
3 26/02/2564 มอเตอร์เวย์
4 28/12/2563 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ปีใหม่ 2564
5 05/12/2563 จุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณ
6 05/12/2563 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563
7 14/11/2563 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.2563
8 10/11/2563 พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)
9 30/10/2563 ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ ๑๒
10 30/10/2563 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 จังหวัดอุบลราชธานี
11 23/10/2563 จิตอาสาถวายพระราชกุศลในวันปิยมหาราช
12 23/10/2563 วันปิยมหาราช ประจำปี 2563
13 21/10/2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
14 13/10/2563 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
15 12/10/2563 นิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์