title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 12/08/2562 วันแม่แห่งชาติ ปี 2562
2 12/08/2562 จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง
3 08/08/2562 ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ วัพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4 28/07/2562 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ
5 25/07/2562 เทิดไท้องค์ราชันและเจริญพระพุทธมนต์
6 11/07/2562 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
7 07/05/2562 ถวายพระพรชัยมงคล
8 07/05/2562 ถวายความจงรักภักดี
9 07/05/2562 พระราชพิธีราชาภิเษก
10 22/04/2562 อทล.ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการ
11 22/04/2562 พิธีเปิดทางหลวง 24
12 22/04/2562 รมต.วางศิลาฤกษ์
13 17/04/2562 ผส.ทล.9 เปิดศูนย์และตรวจเยี่ยมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62
14 09/04/2562 พิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก
15 09/04/2562 พิธีทำน้ำอภิเษก