title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6145-97-3 จำนวน 11 รายการ 16/01/2563 102,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6145-97-3 จำนวน 61 รายการ 16/01/2563 201,049.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6704-08-4 14/01/2563 51,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6704-08-4 จำนวน 59 รายการ 14/01/2563 202,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเช็คระบบไฟฟ้า กล่องควบคุมเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-9252-13-5 จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 9 รายงานผลการจำหน่ายแบตเตอรี่เก่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 27/12/2562 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ขายทอดตลาดต้นไม้สัก จำนวน 1 ต้น 19/12/2562 300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 41-6064-96-0 จำนวน 4 รายการ 18/12/2562 32,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 23+6014-93-1 จำนวน 7 รายการ 18/12/2562 22,085.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้กับเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียน สำนักงานทางหลวงที่ 9 จำนวน 18/12/2562 31,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-8915-08-2 13/12/2562 6,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 64-6007-95-3 29/11/2562 18,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 82-6104-10-8 จำนวน 4 รายการ 06/12/2562 30,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถหมายเลข 25-6334-91-5 22/11/2562 168,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 25-6334-91-5 จำนวน 50 รายการ 22/11/2562 116,717.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 305 รายการ