title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 26/08/2564 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/08/2564 5,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 26/08/2564 25,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/08/2564 37,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 19/08/2564 20,722.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 20/08/2564 41,284.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 20/08/2564 19,815.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/08/2564 37,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/08/2564 10,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-0767-18-7 จำนวน 10 รายการ 17/08/2564 6,134.89 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-0768-18-8 จำนวน 12 รายการ 17/08/2564 5,852.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2564 16,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2564 25,265.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2564 10,203.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 636 รายการ