title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/01/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/12/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/11/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (e-bidding) 01/02/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 สำนักงานทางหลวงที่ 9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (e-bidding) 01/11/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 01/01/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 01/10/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9634-14-2 จำนวน 3 รายการ 08/04/2564 7,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2564) 31/03/2564 45,242.26 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 25-6378-92-6 จำนวน 1 รายการ 30/03/2564 19,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 25-6341-91-4 จำนวน 1 รายการ 30/03/2564 19,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 20-6300-19-8 จำนวน 1 รายการ 31/03/2564 13,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6517-06-2 จำนวน 26 รายการ 24/03/2564 59,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9077-13-6 จำนวน 6 รายการ 05/03/2564 8,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 10-6383-91-1 จำนวน 48 รายการ 18/02/2564 110,035.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 636 รายการ