title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/05/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข2085ตอนกันทรลักษ์-กันทรารมย์ตอน1ระหว่างกม.1+000-กม.3+000 ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 09/05/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหารระหว่างกม.58+700-กม.62+300(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 09/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2ทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่างกม.58+700-กม.62+300(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข2085ตอนกันทรลักษ์-กันทรารมย์ตอน1ระหว่างกม.1+000-กม.3+000ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข226ตอนลำน้ำชี-บ้านพม่า ตอน 2ระหว่างกม.162+460-กม.163+600ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 27/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1ทางหลวงหมายเลข23ตอนเขื่องใน-อุบลราชธานีตอน1ระหว่างกม.260+150-กม.261+935ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2ทางหลวงหมายเลข24ตอนเดชอุดม-วารินชำราบตอน2ระหว่างกม.412+975-กม.415+200ปริมาณงาน 1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข2086ตอนเมืองน้อย-กันทรารมย์ระหว่างกม.103+500-กม.107+125ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่างกม.0+950-กม.2+775ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข2373ตอนโนนสำนัก-ดอนไม้งามระหว่างกม.11+363-กม.16+050ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 213 รายการ