title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 15/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดน้ำมันดีเซล B7 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข226ตอนห้วยทับทัน-ศรีสะเกษระหว่างกม.270+290-กม.271+989ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข226ตอนห้วยทับทัน-ศรีสะเกษระหว่างกม.270+290-กม.271+989ปริมาณงาน 1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี2566โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1ทางหลวงหมายเลข212ตอนหนองยอ-อุบลราชธานีระหว่างกม.572+800-กม.574+540ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 28/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี2566โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคสายทางในความควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่1ทางหลวงหมายเลข23ตอนบ้านสวน-เขื่องในตอน1ระหว่างกม.229+845-กม.233+000(RT.)ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 27/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข294ตอนทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษระหว่างกม.3+000-กม.5+200ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข221ตอนศรีสะเกษ-ภูเงินระหว่างกม.17+230-กม.18+000ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 27/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข220ตอนศรีสะเกษ-วังหินระหว่างกม.2+625-กม.5+625ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1ทางหลวงหมายเลข2406ตอนบ้านโคก-ธาตุกลางระหว่างกม.14+400-กม.18+820(เป็นช่วง)ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 27/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่2ทางหลวงหมายเลข231ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีระหว่างกม.17+843-กม.18+500ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 201 รายการ