title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพี่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ ตอน หัวข้าง - สะเดา ระหว่าง กม.๒๐+๗๐๐ - กม.๒๓+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/07/2564 คค06125/พ.1/e/56/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๘ ตอน หนองยาว - ลำดวน ระหว่าง กม.๔+๕๐๐ - กม.๖+๔๐๐ ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/07/2564 คค06125/พ.1/e/55/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข226ตอนห้วยขะยุง-วารินชำราบระหว่างกม.332+850-กม.334+224 ปริมาณงาน1แห่ง 23/02/2564 คค06125/พ.1/e/51/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวกิจกรรมพัฒนาถนนเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยงจากอำเภอโขงเจียม-อำเภอโพธิ์ไทร ทางหลวงหมายเลข2112ตอนหนามแท่ง-โขงเจียมระหว่างกม.76+174-กม.78+666ปริมาณงาน1แห่ง 23/02/2564 คค06125/พ.1/e/54/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข2085ตอนกันทรลักษ์-กันทรารมย์ระหว่างกม.3+200-กม.4+700ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/02/2564 คค06125/พ.1/e/53/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข2050ตอนอุบลราชธานี-ตระการพืชผลระหว่าง กม.18+500-กม.20+500จังหวัดอุบลราชธานีปริมาณงาน1แห่ง 23/02/2564 คค06125/พ.1/e/52/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข2085ตอนกันทรลักษ์-กันทรารมย์ระหว่างกม.3+200-กม.4+700ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2564 คค06125/พ.1/e/49/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวกิจกรรมพัฒนาถนนเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยงจากอำเภอโขงเจียม-อำเภอโพธิ์ไทร ทางหลวงหมายเลข2112ตอนหนามแท่ง-โขงเจียมระหว่างกม.76+174-กม.78+666ปริมาณงาน1แห่ง 28/01/2564 คค06125/พ.1/e/50/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข2050ตอนอุบลราชธานี-ตระการพืชผลระหว่าง กม.18+500-กม.20+500จังหวัดอุบลราชธานีปริมาณงาน1แห่ง 28/01/2564 คค06125/พ.1/e/47/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข226ตอนห้วยขะยุง-วารินชำราบระหว่างกม.332+850-กม.334+224 ปริมาณงาน1แห่ง 28/01/2564 คค06125/พ.1/e/48/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 22/12/2563 630/B/30/64/35 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ประจำปีงบประมาณ2564โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2บนทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหารระหว่างกม.62+750(แยกเมืองทอง)ปริมาณงาน1แห่ง) 17/11/2563 คค06125/พ.1/e/45/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2บนทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหารระหว่างกม.55+600-กม.59+625(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง 17/11/2563 คค06125/พ.1/e/46/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2564โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข221ตอนศรีสะเกษ-ภูเงินตอน3ระหว่างกม.18+070-กม.19+600ปริมาณงาน1แห่ง 16/11/2563 คค06125/พ.1/e/42/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรขนส่งประจำปีงบประมาณพ.ศ2564กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหารระหว่างกม.57+100-กม58+500ปริมาณงาน1แห่ง 16/11/2563 คค06125/พ.1/e/44/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 112 รายการ