title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 16/08/2562 24/07/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 ขายทอดตลาดต้นไม้สัก จำนวน 1 ต้น 22/04/2562 19/04/2562 สทล.9.1/พ.4/62/2 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.5+500-กม.6+300 ปริมาณ 1 แห่ง 21/01/2562 21/01/2562 ศก.2/28/2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 11/12/2561 07/12/2561 สทล.9.1/พ.4/62/1 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ