title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2565 630/-/66/18 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2565 630/40/66/21 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดน้ำมันดีเซลB7 16/11/2565 630/35/66/17 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 44-8995-11-4 จำนวน 1 รายการ 11/11/2565 630/B/30/66/13 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 15-6218-94-2 จำนวน 1 รายการ 11/11/2565 630/B/30/66/10 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อม รถหมายเลข 44-8987-11-4 จำนวน 1 รายการ 11/11/2565 630/B/-/66/8 สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 44-0767-18-7 จำนวน 1 รายการ 11/11/2565 630/B/30/66/14 สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถหมายเลข 44-0768-18-8 11/11/2565 630/B/-/66/9 สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถหมายเลข 21-6491-15-9 จำนวน 2 รายการ 11/11/2565 630/B/-/66/7 สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2565 630/35/66/12 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2565 630/-/66/16 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถหมายเลข 21-6647-17-1 จำนวน 26 รายการ 08/11/2565 630/B/-/66/2 สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถหมายเลข 44-0768-18-8 08/11/2565 630/B/-/66/1 สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแสง จำนวน 2 รายการ 09/11/2565 630/-/66/15 สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2565 630/40/66/7 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 917 รายการ