title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 23-6014-93-1 จำนวน 1 รายการ 16/08/2562 15/08/2562 630/B/30/62/135 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 25-6839-05-3 จำนวน 1 รายการ 16/08/2562 15/08/2562 630/B/30/62/134 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 77-6105-04-2 จำนวน 1 รายการ 16/08/2562 15/08/2562 630/B/30/62/136 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 16/08/2562 16/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-9252-13-5 15/08/2562 14/08/2562 630/B/30/62/132 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 21-6648-17-2 15/08/2562 14/08/2562 630/B/30/62/131 สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9634-14-2 จำนวน 7 รายการ 15/08/2562 14/08/2562 630/B/30/62/130 สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 44-9252-13-5 15/08/2562 14/08/2562 630/B/30/62/133 สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 74-6111-09-9 จำนวน 11 รายการ 08/08/2562 06/08/2562 630/B/30/62/128 สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-8995-11-4 08/08/2562 06/08/2562 630/B/30/62/127 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 08/08/2562 06/08/2562 630/B/-/62/129 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 2 รายการ 05/08/2562 05/07/2562 630/-/62/77 สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 31/07/2562 14/06/2562 630/-/62/66 สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 31/07/2562 20/06/2562 630/40/62/68 สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 31/07/2562 18/06/2562 630/40/62/67 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 201 รายการ