title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ รถหมายเลข 44-8987-11-4 05/08/2563 630/B/30/63/96 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 31/07/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2563) 31/07/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 77-6079-03-0 23/07/2563 630/B/30/63/95 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 74-6116-09-3 17/07/2563 630/B/30/63/93 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 41-5086-79-8 17/07/2563 630/B/30/63/90 สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีด จำนวน 5 รายการ รถหมายเลข 77-6202-17-6 17/07/2563 630/B/30/63/92 สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-8872-08-7 17/07/2563 630/B/30/63/89 สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 25-6773-04-7 15/07/2563 630/B/-/63/85 สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 6 คัน 22/07/2563 สทล.9.1/พ.4/63/9 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 25-6842-05-9 29/06/2563 630/B/-/63/84 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับรถในส่วนเครื่องจักกลของสำนักงานทางหลวงที่ 9(อุบลราชธานี) 22/06/2563 630/B/35/63/83 สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 17/07/2563 สทล.9.1/พ.4/63/8 สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีด จำนวน 4 รายการ รถหมายเลข 68-6306-18-0 17/06/2563 630/B/30/63/81 สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 ขายทอดตลาดรถยนต์ (นอกเงินทุน) จำนวน 2 คัน 02/07/2563 สทล.9.1/พ.4/63/7 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 390 รายการ