title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 22/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 10/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) 06/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 08/08/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 08/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 21/06/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 05/05/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 18/04/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 08/03/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 07/02/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ วิธีคัดเลือก 03/02/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ วิธีคัดเลือก 03/02/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 06/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 01/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 03/11/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ