title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กระทรวงคมนาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ลงวันที่ 07/12/2563

วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานทางหลวงที่ ๙ โดยนายชยุธ  โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙ ในนามผู้แทนกระทรวงคมนาคมในจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กระทรวงคมนาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีรถไฟอุบลราชธานี โดยมีผู้บริหาร,ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณ ทาสีขอบทางและตัดแต่งกิ่งไม้  บริเวณสถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


'