title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ลงวันที่ 10/07/2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยนายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 เป็นประธานเปิดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี ข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้าง และแขวงทางหลวงในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการและบริจาคโลหิตเป็นจำนวน 137 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)


'