title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ท่องเที่ยวริมทาง
ลงวันที่ 23/08/2562

การประชาสัมพันธ์ให้รู้จักถนนทางหลวงของสำนักงานทางหลวงที่ 9 รับผิดชอบดูแล ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอยู่ริมทางหลวงที่บางคนอาจยังไม่รู้


'