title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันเด็กแห่งชาติ 2563
ลงวันที่ 13/01/2563

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ ปี2563 และรับใบประกาศนียบัตรจาก ผบ.มทบ.22 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดกิจกรรม การแสดงของเด็ก การตอบปัญหาชิงรางวัล และแจกขนมฟรี เพื่อให้เด็กที่มาเที่ยวในงานได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


'