title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
อำนวยความสะดวกรถรับ-ส่ง ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ลงวันที่ 19/10/2565
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี เดินทางโดยรถบริการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ผ่านเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (หน้าเซ็นทรัล) อย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณจุดบริการประชาชน 

'