title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
อทล.ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วม
ลงวันที่ 11/11/2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักบริหารบำรุงทาง สำนักแผนงาน กรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตาม การฟื้นฟูปรับปรุงแก้ไขเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมา และการพัฒนาเส้นทางโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) และสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)? โดยมีนายชยุธ โลหกิจ ผส.ทล.9 และนายชัยธวัช พรหมวิชัย ผส.ทล.8 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)?


'