title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุน) จำนวน 6 คัน (ครั้งที่ 2) 21/08/2563 สทล.9.1/พ.4/63/11 สำนักงานทางหลวงที่ 9
17 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 ครั้ง (ครั้งที่ 3) 18/08/2563 สทล.9.1/พ.4/63/10 สำนักงานทางหลวงที่ 9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 74-6116-09-3 17/07/2563 630/B/30/63/93 สำนักงานทางหลวงที่ 9
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 41-5086-79-8 17/07/2563 630/B/30/63/90 สำนักงานทางหลวงที่ 9
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีด จำนวน 5 รายการ รถหมายเลข 77-6202-17-6 17/07/2563 630/B/30/63/92 สำนักงานทางหลวงที่ 9
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-8872-08-7 17/07/2563 630/B/30/63/89 สำนักงานทางหลวงที่ 9
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 25-6773-04-7 15/07/2563 630/B/-/63/85 สำนักงานทางหลวงที่ 9
23 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 6 คัน 22/07/2563 สทล.9.1/พ.4/63/9 สำนักงานทางหลวงที่ 9
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 25-6842-05-9 29/06/2563 630/B/-/63/84 สำนักงานทางหลวงที่ 9
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับรถในส่วนเครื่องจักกลของสำนักงานทางหลวงที่ 9(อุบลราชธานี) 22/06/2563 630/B/35/63/83 สำนักงานทางหลวงที่ 9
26 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 17/07/2563 สทล.9.1/พ.4/63/8 สำนักงานทางหลวงที่ 9
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีด จำนวน 4 รายการ รถหมายเลข 68-6306-18-0 17/06/2563 630/B/30/63/81 สำนักงานทางหลวงที่ 9
28 ขายทอดตลาดรถยนต์ (นอกเงินทุน) จำนวน 2 คัน 02/07/2563 สทล.9.1/พ.4/63/7 สำนักงานทางหลวงที่ 9
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 74-6199-16-6 02/06/2563 630/B/30/63/79 สำนักงานทางหลวงที่ 9
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 46-6704-08-4 02/06/2563 630/B/30/63/80 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 16 ถึง 30 จาก 403 รายการ