title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ รถหมายเลข 82-6072-02-5 17/04/2563 630/B/-/63/66 สำนักงานทางหลวงที่ 9
47 กิจกรรมอำนวยการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ปริมาณ 1 แห่ง 13/04/2563 630/-/63/39 สำนักงานทางหลวงที่ 9
48 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) 13/04/2563 630/-/63/39 สำนักงานทางหลวงที่ 9
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 21-6454-10-1 08/04/2563 630/B/30/63/64 สำนักงานทางหลวงที่ 9
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 44 รายการ รถหมายเลข 31-5124-80-0 01/04/2563 630/B/30/63/63 สำนักงานทางหลวงที่ 9
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ รถหมายเลข 31-5124-80-0 31/03/2563 630/B/-/63/61 สำนักงานทางหลวงที่ 9
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 25-7022-16-7 31/03/2563 630/B/-/63/62 สำนักงานทางหลวงที่ 9
53 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.36+400-กม.38+540 (เป็นตอนๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 คค06125/พ.1/e/35/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 23-6342-18-7 26/03/2563 630/B/30/63/57 สำนักงานทางหลวงที่ 9
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 49 รายการ รถหมายเลข 82-6072-02-5 20/03/2563 630/B/30/63/56 สำนักงานทางหลวงที่ 9
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20/03/2563 630/B/30/63/55 สำนักงานทางหลวงที่ 9
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ รถหมายเลข 77-6172-14-1 18/03/2563 630/B/30/63/53 สำนักงานทางหลวงที่ 9
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ รถหมายเลข 77-6057-02-0 17/03/2563 630/B/30/63/37 สำนักงานทางหลวงที่ 9
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ รถหมายเลข 31-6183-91-7 17/03/2563 630/B/30/63/38 สำนักงานทางหลวงที่ 9
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ รถหมายเลข 78-6035-97-4 17/03/2563 630/B/-/63/36 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 46 ถึง 60 จาก 403 รายการ