title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
556 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ รถหมายเลข 21-6491-15-9 09/04/2562 3,648.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
557 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ รถหมายเลข 10-6374-91-0 28/03/2562 10,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
558 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ รถหมายเลข 10-6375-91-1 28/03/2562 10,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
559 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ รถหมายเลข 44-9078-13-7 28/03/2562 52,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
560 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/02/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
561 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ รถหมายเลข 44-8915-08-2 25/03/2562 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
562 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-9224-13-1 22/03/2562 4,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 12/03/2562 14,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 18,000 ลิตร 16/01/2562 468,595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
565 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 14/01/2562 8,818.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
566 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ 14/01/2562 5,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
567 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
568 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเครื่องแบบยามรักษาการณ์ จำนวน 1 รายการ 07/12/2561 6,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
569 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 17/12/2561 45,192.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
570 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 11/12/2561 24,345.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 556 ถึง 570 จาก 636 รายการ