title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
571 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 04/12/2561 18,037.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
572 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 26/11/2561 8,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
573 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 23/11/2561 9,486.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
574 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 09/11/2561 12,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
575 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รถหมายเลข 25-6409-93-8 06/03/2562 140,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
576 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 25-6409-93-8 06/03/2562 56,448.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
577 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 77-6057-02-0 27/02/2562 56,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
578 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 82-6072-02-5 27/02/2562 10,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
579 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-8389-08-7 27/02/2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
580 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-8389-08-7 27/02/2562 2,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
581 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 29/01/2562 5,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
582 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 22/02/2562 10,952.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
583 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 25-6837-05-1 22/02/2562 3,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
584 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 25-6842-05-9 22/02/2562 3,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
585 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 25-6838-05-2 22/02/2562 3,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 571 ถึง 585 จาก 636 รายการ